برج گردون

تاریخ۱۳۸۲
توضیحاتساختمان تجاری - اداری برج گردون
کاربریتجاری و اداری
کارفرماسازمان نوسازی شهر تهران
مکانتهران، ابتدای بزرگراه نواب
مساحت زمین۱۸۵۰ متر مربع
زیربنا۱۹۰۰۰ متر مربع
برنامه۲۰ طبقه شامل ۵۱ فروشگاه، ۱۰۶ واحد اداری، ۶۰ پارکینگ، رستوران، بام سبز
خدماتطراحی معماری، نظارت
وضعیتاتمام پروژه

 

ترکیب حجمی، خطوط و مصالح نمای این پروژه با توجه به چند ویژگی ناگزیر شکل گرفته که از این قرارند:
-    گردون نقطه شروع بدنه شهری پروژه بزرگ نواب است و ضمن سینه سپر کردن به سمت شمال شهر، باید در امتداد ساختمان‌های پایین دست و یکپارچه با آنها دیده شود.
-    نباید تحت تاثیر آلودگی هوای این منطقه، تغییر ظاهر دهد و کثیف شود.
-    در محدوده بودجه پیش‌بینی شده برای پروژه قرار گیرد. قابل توجه است که این محدودیت بودجه سبب شد دیتیل‌های خاص و بسیار کارآمد و البته اقتصادی در تمامی سطوح پروژه طراحی و ابداع شود و کیفیت آن را نیز ارتقاء دهد.